Meist

Pervõi Baltiiski Musõkalnõi 100% ööpäevaringselt interaktiivne muusikakanal, mille eetrit ehitavad televaatajad ise!

70% Läti, Leedu, Eesti kaabelvõrgust- 2,5 millioni televaatajat!

Sateliitkomplektide kasutajad- 150 000! Interneti ülekanded kogu maailmas!

Meie televaataja vaatab vaid seda mida tahab ja millal tahab!