Reeglid

SMS hääletamise reeglid

Et valitud klipp läheks eetrisse, peab tema poolt hääletama,saates SMS tekstiga: VOTE, tühik, klipi number (näiteks VOTE 4490) numbrile:

Eesti: 1892
Läti: 1892
Leedu: 1394
Venemaa: 4446
Ukraina: 4446
Valgevene: 4446
Saksamaa: 82300

Enim SMS hääli saanud klipp, automaatselt liigub pleilistis ülespoole ja läheb eetrisse. Iga klipi lõpus kuvatakse ekraanil 10 esimset pleilisti laulu, kus on näha klipi asukohta, mille poolt te hääletasite. Et kiiremas korras näha enda klipi, on oluline, et tal oleks suurim häälte arv, kui teistel klipidel. TÄHELEPANU! «VIP» KLIPIDEL ON KÕRGEIM PRIORITEETja lähevad eetrisse väljaspool järjekorda.

TÄHELEPANU! Kõik eetris kõlanud klipid blokeeritakse 1 tunniks. Selle aja jooksul nad ei saa kordusena eetrisse. Blokeeritud klipide eest saadud hääled säilitatakse ning nad jõustuvad kohe peale klipi blokeeringu lõpemist.

Teenuse maksmus koos KM:

Eesti: 0.25 EUR
Läti: 0.21 EUR
Leedu: 0.25 EUR
Venemaa: 35 RUB
Ukraina: 7 UAH
Valgevene: 11880 BYR
Saksamaa: 0.49 EUR

***Mõned mobiilsideteenuse operaatorid võivad võta lisatasu tava sms'i eest.

VIP SMS

Teenus on kättesaadav vaid eesti ja läti mobiilsideteenuse operatoriite klientide jaoks!

Saatke numbrile 1892 sõnum võtmesõnaga VIP ja edasi klipi kood ning tervitussõnum tühikud vahele näiteks: VIP 1234 Õnnitleme Sveta Sokolovi 30-nda juubeliga!
Sõnumi hind 5 EUR (Tele2/Elisa), 5.25 EUR (EMT), 3.78 LVL (5.38 EUR)

Juhul, kui tellitud klipp oli juba eetris tunni jooksul ja ta ei saa eetrisse hetkeseisuga, teile tuleb teade kellaajaga, millal blokeering maha võetakse. Sel juhul võetakase teie krediidilt maha 0.25 EUR. Klipid, mis asuvad blokeeringu all, võib vaadata selle kodulehe spetsiaalses lõigus.

Juhul, kui VIP klientide seas tekib järjekord, et tõsta oma klipp ülespoole, peab saatma uue VIP sõnumi. Sellisel juhul läheb eetrisse see klipp, millel on kõige enam VIP sõnumeid. VIP klipide arvu järjekorras ja tellimuste arvu võib näha pleilistis, mida kuvatakse ekraanile iga klippi lõpus!

VIP helistamine

Kui te soovite tellida VIP klipi koos tervitusega, helistage:

Eesti: 900-4000 (5.06 EUR)

Läti: 9000-60-90 (7.30 EUR) - Klipi eeltellimine kindla eetri kellaajaga (Klipp tuleb eetrisse +/- 5 min täpsusega)
Läti: 9080-17-37 (4.37 EUR)
Läti: 9000-60-11 (1.72 EUR) - Tööaeg 12:00 - 15:00
Leedu: 8900-86-006 (3.22 EUR)

Öelge moderaatorile klipi number või nimetus olemasolevate klipide seast.

Valitud klipi juurde saate lisada VIP-teksti (TERVITUS, ÕNNITLUS), tekst näidatakse 3 korda klipi mängimise ajal.1BМ jätab endale õiguse, mitte avaldama solvavaid tekste või tekste mis ei vasta eetika normidele.

VIP kõne maksumus lisatakse telefoni arvesummale.

Juhul, kui VIP klipidest tekkib järjekord, siis enda VIP klippi ülespoole tõstmiseks võib teha korduskõne. Sellistel juhtudel läheb esimsena eetrisse klipp, millel on rohkem hääli. VIP klipide arvu ja nende järjekorda võib näha pleilistis, mida kuvatakse ekraanil iga klipi näitamise lõpus!

TÄHELEPANU! Kõik klipid, mis on eetris olnud, blokeeritakse 1 tunniks. Selle aja jooksul ei saa nad koordusena eetris olla. VIP tellimused blokeeritud klipide peale ei võeta vastu, jа nende eest saabunud hääled säilitatakse ning jõustuvad peale blokeeringu mahavõtmist.

SMS chat'i reeglid

Selleks, et saata sõnum chat'i, SMS alguses on vajalik võtmesõna 4t
Например: 4t Vsem privet!

Eesti: 1892

Läti: 1892
Leedu: 1394
Venemaa: 4446
Ukraina: 4446
Valgevene: 4446
Saksamaa: 82300

1BМ ei näita sõnumeid, mis ei vasta eetika normidele.

Erasõnumid, intiimse sisuga, samuti kuulutused, mis sisaldavad sõna "seks" võetakse vastu 22-06:00 vahel

Keelatud on saata sõnumeid, milles on jutt inimorganite, laste, medikamentide müügist/ostust. TÄHELEPANU! Erakuulutused võetakse vastu vaid juhul, kui neis on välja toodud number, mille pealt oli saadetud see kuulutus.

1BМ jätab endale õiguse redakteerida tekst saadetud sõnumeid!

Maksumus koos KIM:

Eesti: 0.25 EUR

Läti: 0.21 EUR
Leedu: 0.25 EUR
Venemaa: 35 RUB
Ukraina: 7 UAH
Valgevene: 11880 BYR
Saksamaa: 0.49 EUR

***Mõned mobiilsideteenuse operaatorid võivad võta lisatasu tava sms'i eest

Et registreeruda chat'is, on vajalik saata: 4t ALIAS ja edasi soovitud kasutajanimi kuni 8 tähemärki.
Näiteks: 4t ALIAS DIANA

Edaspidi avaldatakse teie teateid registreeritud nime alt.

Et eemaldada registreerimine, on vaja saata chat'i numbrile sõnum: 4t ALIAS DELETE

MMS chat'i reeglid

MMS foto 1BM otseeetrisse tohivad saataainult registreeritud vaatajad!

MMS tuleb saata mobiiltelefoni pealt, mille pealt oli tehtud registreerimine chat'is, meie elektronposti aadressil: mms@1tv.lv. (Järgige mobiiltelefoni tootja instruktsioone)

Edaspidi, iga teie poolt saadetud teate on koos teie poolt saadetud fotoga.

Kui te soovite muuta oma pilti, siis lihtsalt saatke uus, mis asendab vana pildi.

Pildi eemaldamisekson hädavajalik eemaldada rgistreerimine, selle jaoks on vaja chat'i numbril saata sõnum: 4t ALIAS DELETE

1BМ ei soovita saata MMS'i võõra pildiga ja jätab endale õiguse mitte avaldada pilte, mis sisaldavad reklaami(logo, hüüdlause, poliitreklaam);
- vägivalla stseenidя;
- pornograafilise sisuga kujundeid;
- kujundid, mis kutsuvad üles rahvusvaheliseks, rassistlikuks, sooliseks ja religioosseks vaenuks;
- kujundid, mis kutsuvad üles sõjaks ja sõjaliseks konfliktiks, samuti kutsuvad ülesse valitsuse vägivaldseks mahavõtmiseks ja riigipöördeks või muu kuriteo toime panekuks.

Maksmise viis

PANGAKAARDIGA

-Me võtame vastu kreedit-ja deebetkaardi makseid - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

-Online maksete sooritamiseks turvalisuse tagamise eest vastutab First Data International, mis on üks juhtivamaid ettevõteid, kes viib läbi turvalisi maksete töötlemis. First Data International kasutab oma programmi IBIS 3D Secure tehnoloogiaga online tehingute autentimiseks.

First Data International
First Data

Internet-Pank SWEDBANK

-Maksemeetodi kasutamine on kättesaadav vaid Swedbank klientidele.

-Internetpangas on olemas valmis maksekorraldus jooksva arve kohta koos õigete andmetega.